Hình thức thanh toán

-. Phương thc thanh toán tin mua cây ging

Thanh toán bng tin mt: trc tiếp ti văn phòng, vườn ươm, Bưu đin.

hoc Thanh toán qua tài khon: Nguyn Văn Nht stk: 3120 2058 84962 ti Ngân hàng NN& PTNT AGRIBANK chi nhánh gia lâm , Hà Ni .

(khi gi khách hàng lưu ý đin s đin thoi vào mc ni dung chuyn tin)