Hệ thống tài khoản

 

CHỦ TK: NGUYỄN VĂN NHẬT

 

 

Nguyễn Văn Nhật – stk: 31202 0504 0573 tại Ngân hàng NN& PTNT – AGRIBANK chi nhánh gia lâm , Hà Nội .

Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng trên. Khách điền số điện thoại liên hệ của khách vào nội dung chuyển tiền để trung tâm tiện xác minh đơn hàng. xin cảm ơn.