Hệ thống tài khoản

 

CHỦ TK: LÊ THỊ CHUNG

 

 

Lê Thị Chung – stk : 7620139998888 tại Ngân hàng Quân đội – MB BANK chi nhánh Gia Lâm , Hà Nội .

Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng trên. Khách điền số điện thoại liên hệ của khách vào nội dung chuyển tiền để trung tâm tiện xác minh đơn hàng. xin cảm ơn.