Tin vui cho nông dân: 3.000 tấn xoài Việt Nam sẽ được xuất sang Mỹ

 Chính phủ Mỹ thông báo rằng xoài trồng ở Việt Nam hiện nay đã hội đủ tiêu chuẩn để được nhập vào Mỹ, theo cách tiếp cận hệ thống xử liệu bằng phương pháp chiếu bức xạ.

Theo ông Đào Trần Nhân, Tham tán Công sứ – trưởng đại diện Thương vụ tại Mỹ, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức cho phép nhập khẩu trái xoài tươi từ Việt Nam vào Mỹ.

Theo Cơ quan Thanh tra Sức khỏe Thực vật Và Động vật HMỹ (APHIS), các lô hàng xoài Việt Nam cũng phải được đính kèm một bản chứng nhận lô hàng đã được kiểm tra, và không có vi khuẩn gây bệnh là Macrophoma mangiferae và Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae.

Quyết định cuối cùng sẽ có hiệu lực từ ngày 29.12. 2017, tức là từ đầu năm sau 2018 xoài Việt Nam sẽ được nhập vào Mỹ theo các qui định nói trên. APHIS đã giải thích “cách tiếp cận hệ thống đối với xoài từ Việt Nam bao gồm yêu cầu về vườn cây và  đóng gói, xử lý chiếu xạ, và kiểm tra cổng kiểm tra nhập cảnh để bảo vệ chống lại sự xâm nhập của sâu bệnh hại cây trồng”.

Theo thông báo của APHIS, khoảng 3.000 tấn xoài của Việt Nam sẽ được nhập cảng hàng năm, tương đương với số lượng xoài sản xuất tại Mỹ.

Trước sự quan tâm của những người trồng trọt ở Mỹ về ảnh hưởng đến nền kinh tế, APHIS cho biết rằng từ năm 1997 cho tới năm 2015, lượng xoài tươi nhập cảng đã tăng từ 187.000 tấn lên đến 391.000 tấn. APHIS cho biết: “Khối lượng nhập từ Việt Nam là tương đương với khối lượng được sản xuất tại Mỹ.

Tuy vậy những khối lượng nhập cảng này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với xoài. Khối lượng xoài tươi nhập từ Việt Nam chiếm chưa tới 1% trong tổng lượng xoài nhập cảng.”Từ lâu các nước Trung và Nam Mỹ đã cung cấp đại đa số xoài được bán ở thị trường Mỹ. Trong số các nước chính yếu sản xuất xoài, có Mexico, Ecuador, và Peru.

 

Tin Liên Quan